Luận về Tài chính - Ngân hàng

Triển khai gói 7.500 tỷ đồng vay trả lương ngừng việc cho người lao động

Ngày đăng: 26 Tháng Bảy, 2021

Ngân hàng Nhà nước vừa có Thông tư tái cấp vốn không tài sản bảo đảm với tổng số tiền 7.500 tỷ đồng để vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.

Thông tư này quy định, người sử dụng lao động vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Quyết định số 23, các doanh nghiệp sẽ được vay vốn với lãi suất 0% tại Ngân hàng chính sách xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động và vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh.

gói

Cụ thể, tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỉ đồng. Lãi suất tái cấp vốn là 0%, lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề thời điểm NHNN giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng chính sách xã hội.

Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/3/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỉ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước. NHNN tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng chính sách xã hội. Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay.

Trường hợp đến hết ngày 5/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân quy định thì trước ngày 15/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Trường hợp phát sinh tiền trả nợ của người sử dụng lao động, trong thời hạn 10 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, Ngân hàng chính sách xã hội phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ của người sử dụng lao động trong tháng để trả nợ vay tái cấp vốn theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất (bao gồm dư nợ vay tái cấp vốn đã chuyển sang theo dõi quá hạn, dư nợ vay tái cấp vốn chưa đến hạn), trừ trường hợp phát sinh tiền thu hồi quy định tại khoản 4 Điều 42 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp phát hiện Ngân hàng chính sách xã hội có tiền trả nợ của người sử dụng lao động mà không trả nợ vay tái cấp vốn và/hoặc không trả nợ vay tái cấp vốn, NHNN sẽ áp dụng các biện pháp như: Áp dụng lãi suất bằng lãi suất cho vay quá hạn của Ngân hàng chính sách xã hội đối với người sử dụng lao động (12%/năm) đối với số tiền chưa trả đúng; trích tài khoản của Ngân hàng chính sách xã hội tại NHNN để thu hồi số tiền vay tái cấp vốn chưa trả đúng và tiền lãi.

Sau khi trích tài khoản mà chưa thu hồi đủ số tiền vay tái cấp vốn chưa trả đúng và tiền lãi, Sở Giao dịch NHNN tiếp tục theo dõi, trích tài khoản của Ngân hàng chính sách xã hội tại NHNN cho đến khi thu hồi hết nợ.

Vay vốn trả lương ngừng việc mức tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, mức cho vay tối đa bằng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, thời gian hưởng chính sách tối đa 3 tháng, thời gian vay vốn dưới 12 tháng.

Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6, 7/2021 được thực hiện 1 lần; thời hạn giải ngân đến hết ngày 5/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỉ đồng được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

Ngân hàng Nhà nước cấp phí quản lý từ nguồn chi đầu tư phát triển cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo mức 1%/năm trên số dư giải ngân cho vay thực tế.

Nguyễn Hồng

Bình luận


Thay đổi cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu trước tuổi từ 1/9
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Thay đổi cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu trước tuổi từ 1/9

23 Tháng Bảy, 2021

Tiền lương cán bộ, công chức sẽ có thay đổi từ 1/7/2022
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Tiền lương cán bộ, công chức sẽ có thay đổi từ 1/7/2022

14 Tháng Bảy, 2021

Xem xét giải thể 12 quỹ Trung ương vì hoạt động không hiệu quả
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Xem xét giải thể 12 quỹ Trung ương vì hoạt động không hiệu quả

21 Tháng Bảy, 2021

Giá vàng hôm nay (15/7): Tăng mạnh theo đà sụt giảm của đồng USD
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Giá vàng hôm nay (15/7): Tăng mạnh theo đà sụt giảm của đồng USD

15 Tháng Bảy, 2021

Tiền lương cán bộ, công chức sẽ có thay đổi từ 1/7/2022
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Tiền lương cán bộ, công chức sẽ có thay đổi từ 1/7/2022

14 Tháng Bảy, 2021

Khoản vay sinh viên dự kiến được tăng lên 4 triệu đồng/tháng
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Khoản vay sinh viên dự kiến được tăng lên 4 triệu đồng/tháng

12 Tháng Bảy, 2021