Kiểm toán Nhà nước "điểm mặt" nhiều sai phạm đất đai tại Long An

Trần Nhật Linh
Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều sai phạm, lỗ hổng trong việc quản lý và cho thuê đất tại một số địa phương, doanh nghiệp, trong đó có tỉnh Long An.

Trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020, thông qua quá trình kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện ra nhiều sai phạm, lỗ hổng trong quá trình quản lý và thực hiện việc cho thuê, quản lý tiền thuê đất, sử dụng đất đai tại nhiều địa phương, doanh nghiệp.

Tại tỉnh Long An, còn phê duyệt chủ trương đầu tư khi dự án chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giãn tiến độ đầu tư cho các dự án trên 24 tháng chưa phù hợp, không thẩm định về điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại một số dự án, văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất thiếu các nội dung theo quy định; điều chỉnh chủ trương đầu tư, mục tiêu dự án từ khu tái định cư sang khu dân cư, tái định cư chưa có quyết định cơ quan thẩm quyền, giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng chưa phù hợp với tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra một số trường hợp chưa điều chỉnh lại đơn giá thuê đất khi hết thời gian ổn định đơn giá thuê; chưa thực hiện kê khai đầy đủ, kịp thời tiền thuê đất phải nộp một lần, đất đã cho thuê lại theo hình thức thu tiền một lần cả thời gian thuê trước ngày 1/7/2014; sử dụng đất nhưng chưa có quyết định thuê đất, hợp đồng thuê đất.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng, chưa đúng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án chưa phù hợp quy định; chuyển mục đích sử dụng đất chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

du-an-long-an
Long An là địa phương xảy ra nhiều vi phạm "nóng" về đất đai trong những năm qua.

Các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tính và kê khai nộp tiền thuê đất đối với diện tích đất sử dụng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; chưa thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính do tỉnh và Trung ương quản lý đóng trên địa bàn; đã hết thời hạn thuê đất theo hợp đồng đơn vị thuê vẫn đang quản lý sử dụng nhưng chưa xử lý đất cho thuê theo quy định; chậm ban hành giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với một số dự án đã được giao đất.

Liên quan đến doanh nghiệp, tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa kịp thời ban hành giá đất của một số dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Thanh, Công ty TNHH Rạp chiếu phim - Thể thao và Giải trí Ngôi sao Huế, Công ty Cổ phần du lịch Mỹ An; sử dụng đất để khai thác khoáng sản nhưng chưa nộp tiền thuê đất.

Qua kiểm toán công tác quản lý đất đai tại một số dự án giao đất, cho thuê đất, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy còn tồn tại tình trạng giao đất cho dự án có xây dựng nhà ở thương mại nhưng không thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định; giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Một số dự án như khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng mở rộng và khu dân cư 91B (Cần Thơ); Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dịch vụ - thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (Hải Phòng); 2 dự án phát triển nhà ở thương mại tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) chưa bố trí đủ 20% tổng diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định

Nhật Linh

Nhật Linh