Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cảng Cát Lái chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 22%

Ngày đăng: 12 Tháng Chín, 2021

Cảng Cát Lái dự kiến chi 78,8 tỷ đồng để tiến hành trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 22%, tương ứng mỗi 1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng.

cang lat cai

Cảng Cát Lái được thành lập 2007 để đầu tư xây dựng và khai thác cầu cảng chuyên dụng xếp dỡ hàng container tại phường Cát Lái (Quận 2, TP.HCM). Đại diện Cảng Cát Lái cho biết, hiện tại đơn vị có 34 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi để trả cổ tức là 78,8 tỷ đồng.

Năm 2020, Cảng Cát Lái có tình hình kinh doanh khá thuận lợi với doanh thu thuần là 386 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 97 tỷ đồng tăng 10%, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 124 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, mã cổ phiếu CLL của Cảng Cát Lái đạt doanh thu thuần là 136 tỷ đồng, trong đó hoạt động cảng biển và vận tải đã chiếm tới 85 - 87%, lợi nhuận sau thuế đạt 41,3 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh này, CLL đã hoàn 46,5% mục tiêu lợi nhuận cho cả năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu CLL của Cảng Cát Lái đóng cửa tại mức giá 34,600 đồng/ cổ phiếu, tăng 15% chỉ trong vòng 1 tháng.

Lường Linh

Bình luận