Đại học KHXH&NV TP.HCM tự chủ tài chính, học phí cao nhất là bao nhiêu?

Trần Nhật Linh
Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ thực hiện tự chủ tài chính từ năm 2022 với mức học phí sẽ tăng so với mức hiện tại.

Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM vừa thông qua đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV). Theo đề án này, trường sẽ bắt đầu đổi mới từ năm 2022.

Trên cơ sở luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung năm 2018, Trường Đại học KHXH&NV sẽ đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ ở 3 nội dung, gồm: Tự chủ về bộ máy và nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính, mức học phí. Trường sẽ chuyển qua loại hình tự chủ áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên.

Đặc biệt, về mức học phí, trong năm học tới sẽ tăng so với hiện tại. Cụ thể, mức học phí năm học 2022 - 2023 sẽ áp dụng theo hai mức. Nhóm ngành Khoa học Xã hội sẽ áp dụng mức thu từ 16 - 20 triệu đồng/sinh viên/năm học; nhóm ngành Ngôn ngữ và Du lịch là từ 21 - 24 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Với hệ văn bằng hai chính quy, văn bằng một vừa làm vừa học... học phí không vượt quá 1,5 lần. Bậc thạc sĩ không vượt quá 1,5 lần mức trần học phí của chương trình đại trà chuẩn trình độ đại học theo từng nhóm ngành và bậc tiến sĩ không vượt quá 2,5 lần.

Riêng học phí chương trình chất lượng cao (theo chi phí thực tế) sẽ gấp 3 lần mức trần học phí chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học, dự kiến là 60 triệu đồng/sinh viên/năm.

Học phí bậc đại học chương trình chuẩn hiện nay của trường Đại học KHXH&NV trung bình khoảng 10 triệu đồng/năm học. Như vậy, từ năm học tới, học phí đại học chuẩn của trường sẽ tăng từ 6 đến 14 triệu đồng/năm so với năm học này. 

Bên cạnh việc thực hiện cơ chế học phí mới, trường cũng sẽ thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người học và các ngành khó tuyển, đặc thù. 

dai hoc khoa hoc xa hoi nhan van

Trường Đại học KHXH&NV là trường thứ 5 trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện tự chủ. Theo đó, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018, Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM đã phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ đại học gồm 4 trường đại học thành viên: trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Quốc tế, trường Đại học Kinh tế - Luật, trường Đại học Công nghệ thông tin trong năm 2021.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ sẽ giúp trường phát huy hết năng lực của nguồn nhân lực; thực hiện nhiệm vụ quản trị ĐH hiệu quả; đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc tế, đào tạo thực sự gắn với nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường học tập hiện đại và hội nhập; tăng tính giải trình, tính chịu trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; đầu tư nghiên cứu khoa học phù hợp nhằm đạt được kết quả tương xứng; trở thành nơi hội tụ các tinh hoa của ngành khoa học xã hội và nhân văn; trở thành một cơ sở giáo dục ĐH uy tín trong khu vực.

Nhật Linh

Nhật Linh