Thị trường

Xuất hiện F0, HoSE chuyển sang hoạt động trực tuyến

Ngày đăng: 09 Tháng Tám, 2021

HoSE sẽ tạm dừng mọi hoạt động làm việc trực tiếp. Việc xử lý thông tin liên quan đến doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán và khách hàng được thực hiện trực tuyến.

Sáng 9/8, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết, qua quá trình xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với lực lượng nhân viên "3 tại chỗ" của Sở đã phát hiện một số ca dương tính. HoSE đã báo cáo thông tin kịp thời với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện việc xử lý an toàn dịch bệnh theo quy định.

Theo đó, từ ngày 9/8, HoSE sẽ tạm dừng mọi hoạt động tiếp khách, làm việc trực tiếp "mặt đối mặt" với khách hàng, đối tác. Việc xử lý thông tin liên quan đến doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán và các bên có liên quan được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ xa.

hose

Hoạt động giao dịch chứng khoán tại HoSE vẫn được duy trì bình thường theo các kịch bản phòng chống dịch đã được chuẩn bị.

Ủy ban Chứng khoán nhà nước đề nghị HoSE đã xây dựng các phương án tính toán kỹ mọi rủi ro có thể xảy ra. Hệ thống của HoSE có khả năng thiết lập trung tâm điều hành ở các vị trí địa lý khác nhau chứ không nhất thiết phải cố định tại 1 địa điểm. Ủy ban Chứng khoán nhà nước khẳng định, trong mọi tình huống, các sở giao dịch chứng khoán vẫn sẽ luôn đảm bảo giao dịch thông suốt trên thị trường.

Ngoài ra, HoSE còn có 1 trung tâm dự phòng thảm họa ở cách xa trụ sở chính. Toàn bộ nhân viên của HoSE từ khi chớm dịch đã được chia thành các nhóm hoạt động độc lập theo ca kíp.

Nhật Linh

Bình luận