Quy định mới về đối tượng được mua nhà ở xã hội

Ngày đăng: 03 Tháng Chín, 2021

Đối tượng được mua nhà ở xã hội sẽ thực hiện theo các quy định mới nhất trong Nghị định 49/2021/NĐ-CP mà Chính phủ vừa ban hành.

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở. 

Tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được quy định cụ thể như sau: 

Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm, thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án được phê duyệt tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.

Trường hợp dự án có đối tượng đảm bảo quy định tại Điều 22 Nghị định này là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định.

Số lượng căn hộ (căn nhà) dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 2 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhận với tổng số căn hộ (căn nhà) nhà ở xã hội của dự án.

nha-o-xa-hoi-la-gi
Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Ảnh minh họa.

Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuât, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân thì có thể đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án do các thành phần kinh tế đầu tư hoặc dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở chỉ được hỗ trợ giải quyết một lần.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chí xét duyệt đối tượng, điều kiện đối với các trường hợp được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội do mình triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang gửi Bộ Xây dựng để có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi ban hành, trong thời hạn 15 ngày làm việc Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời về nội dung xin ý kiến.

Minh Đạo (t/h)

Bình luận


Nhà ở xã hội tiếp tục khan hiếm trên thị trường bất động sản
Trao đổi về Bất động sản

Nhà ở xã hội tiếp tục khan hiếm trên thị trường bất động sản

10 Tháng Tám, 2021

Nguyên tắc xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội
Trao đổi về Bất động sản

Nguyên tắc xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội

05 Tháng Bảy, 2021

Thanh Hóa: Lập quy hoạch khu đô thị ven sông Hoằng Hóa
Trao đổi về Bất động sản

Thanh Hóa: Lập quy hoạch khu đô thị ven sông Hoằng Hóa

03 Tháng Chín, 2021

Giá căn hộ tại TP.HCM leo thang giữa mùa dịch
Trao đổi về Bất động sản

Giá căn hộ tại TP.HCM leo thang giữa mùa dịch

02 Tháng Chín, 2021

Tiềm năng của bất động sản ven biển phía Nam sau dịch
Trao đổi về Bất động sản

Tiềm năng của bất động sản ven biển phía Nam sau dịch

30 Tháng Tám, 2021