Ô tô - Xe máy

Những trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm ô tô mới nhất

Ngày đăng: 22 Tháng Chín, 2021

Chủ xe nên nắm rõ những trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm ô tô mới nhất để bảo vệ quyền lợi của mình, đặc biệt từ ngày 1/10/2021.

Đăng kiểm ô tô có khiếm khuyết, hư hỏng, kiểm định không đạt

Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, xe cơ giới kiểm định nếu có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng sẽ được đơn vị đăng kiểm ô tô in thông báo và gửi cho chủ xe để sửa chữa, khắc phục.

Trường hợp đã sửa chữa, khắc phục nhưng chưa đạt yêu cầu và không được cấp giấy chứng nhận kiểm định, đơn vị đăng kiểm phải nhập nội dung không đạt vào mục cảnh báo phương tiện không đạt trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Xe thanh lý có hồ sơ không phù hợp với thực tế

Điểm a Khoản 6 Điều 8 Thông tư 16/2021 quy định rõ, xe cơ giới thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, lập hồ sơ phương tiện thì đơn vị đăng kiểm phải xác minh sự phù hợp của xe trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe/của cơ quan đăng ký xe, song song với việc cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định nếu xe có kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

Sau khi xác minh, nếu xe không phù hợp với thực tế, đơn vị đăng kiểm ô tô thông báo cho chủ xe, đồng thời hủy hồ sơ phương tiện đã lập, thu hồi tem kiểm định đã cấp và cảnh báo trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

4c2cca17-20190809_032226

Xe tạm nhập, tái xuất

Theo Điểm b Khoản 6 Điều 8 Thông tư 16/2021, đối với xe của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất, sau khi lập hồ sơ phương tiện, đơn vị đăng kiểm ô tô tiến hành kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có thời hạn không quá thời hạn ghi trên giấy đăng ký xe và gửi thông tin phương tiện về Cục Đăng kiểm Việt Nam để cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định.

 Xe vi phạm giao thông quá hạn giải quyết

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 9 Thông tư 16/2021 và đối chiếu với quy định tại Khoản 12 Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, xe vi phạm giao thông quá thời hạn hẹn giải quyết vụ việc được ghi trong biên bản vi phạm hành chính/văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ xe chưa đến giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định.

Minh Đạo (t/h)

Bình luận


Đăng kiểm ô tô từ 1/10 có những quy định gì?
Ô tô - Xe máy

Đăng kiểm ô tô từ 1/10 có những quy định gì?

07 Tháng Chín, 2021

Bất động sản thế giới vẫn tăng trường bất chấp dịch Covid-19
Trao đổi về Bất động sản

Bất động sản thế giới vẫn tăng trường bất chấp dịch Covid-19

15 Tháng Chín, 2021

Người vay tiền mua nhà sẽ được giảm lãi suất
Trao đổi về Bất động sản

Người vay tiền mua nhà sẽ được giảm lãi suất

14 Tháng Chín, 2021

Kiểm toán Nhà nước nêu tên nhiều vi phạm trong quản lý đất công
Trao đổi về Bất động sản

Kiểm toán Nhà nước nêu tên nhiều vi phạm trong quản lý đất công

13 Tháng Chín, 2021

Bất động sản vẫn tạo ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư
Trao đổi về Bất động sản

Bất động sản vẫn tạo ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư

09 Tháng Chín, 2021