Luận về Tài chính - Ngân hàng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày đăng: 04 Tháng Mười, 2021

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dự kiến chi số tiền để trả cổ tức lên tới 2.400 tỷ đồng cho 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành.

gvr

Dự kiến, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) sẽ chi 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/10.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.544,6 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2020. Có thể thấy giá mủ cao su tăng khá nhiều trong thời gian vừa qua, đã góp phần không nhỏ trong việc tạo doanh thu cho VRG. Tập đoàn cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.282 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản của đơn vị đạt 79.002 tỷ đồng,  tổng nợ phải trả đạt 26.209 tỷ đồng.

Năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dự kiến mức doanh thu là 26.914 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.564 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm Tập đoàn đã hoàn thành 39% chỉ tiêu doanh thu và 52% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Về kế hoạch kinh doanh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có kế hoạch tập trung phát triển khu công nghiệp do quỹ đất lớn dễ dàng thực hiện mục tiêu. Đồng thời, với lợi thế tiền mặt (tại thời điểm 30/06/2021 là 6.558 tỷ đồng) sẽ giúp Tập đoàn chủ động ngay khi có kế hoạch cụ thể.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/10, mã chứng khoán VRG của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đóng cửa tại mức giá 36.100 đồng/cổ phiếu, tăng 48% so với mức giá ngày đầu năm 2021.

Lường Linh

Bình luận


Chứng khoán Thiên Việt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Chứng khoán Thiên Việt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020

03 Tháng Mười, 2021

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%

20 Tháng Chín, 2021

Cảng Cát Lái chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 22%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cảng Cát Lái chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 22%

12 Tháng Chín, 2021

DRI trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

DRI trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%

07 Tháng Chín, 2021

VPBank đề xuất phương án chia cổ tức 80% để tăng vốn điều lệ
Luận về Tài chính - Ngân hàng

VPBank đề xuất phương án chia cổ tức 80% để tăng vốn điều lệ

20 Tháng Bảy, 2021

Ngân hàng Liên Việt chốt tỷ lệ trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng Liên Việt chốt tỷ lệ trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu

10 Tháng Bảy, 2021