Luận về Tài chính - Ngân hàng

Chứng khoán Thiên Việt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020

Ngày đăng: 03 Tháng Mười, 2021

CTCP Chứng khoán Thiên Việt dự kiến phát hành hơn 8,84 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ.

thien viet

Ngày 12/10 CTCP Chứng khoán Thiên Việt sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Theo đó, đơn vị dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,4%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 7,4 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu phát hành là 7,27 triệu cổ phiếu và phát hành thêm hơn 1,57 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn với tỷ lệ 1,6%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 1,6 cổ phiếu mới.

Tổng cổ phiếu của đợt phát hành lần này lên tới hơn 8,84 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ vốn điều lệ.

Tính đến hết 31/12/2020, CTCP Chứng khoán Thiên Việt còn hơn 252 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, gần 55 tỷ đồng trong quỹ dự phòng tài chính và rủi ro và 18 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, CTCP Chứng khoán Thiên Việt có tình hình kinh doanh khá lạc quan, với doanh thu đạt  556 tỷ đồng, tăng 131,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt gần 299 tỷ đồng, tăng 851,5% so với cùng kỳ. Đại diện CTCP Chứng khoán Thiên Việt cho biết, nguồn thu của công ty chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, kinh doanh nguồn vốn và hoạt động môi giới chứng khoán.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 01/10 mã chứng khoán TVS của CTCP Chứng khoán Thiên Việt đóng cửa tại mức giá 33.600 đồng/CP, tăng 140% so với mức giá ngày đầu năm 2021.

Lường Linh

Bình luận