Luận về Tài chính - Ngân hàng

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%

Ngày đăng: 20 Tháng Chín, 2021

Hưng Thịnh Incons phát hành 39,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ, tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 80%.

htn

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HTN) dự kiến trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 80%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HTN sẽ nhận được cổ tức 80 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Incons cũng đã có tờ trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá cao hơn giá trị sổ sách của HTN tại Báo cáo tài chính quý (liền trước) ở thời điểm phát hành. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2022 sau khi được chấp thuận.

Sau 2 đợt phát hành, tổng vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons  tăng từ 495 tỷ đồng lên 1.141 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh với các đơn vị khác.

Theo báo cáo tài chính Quý 2/2021, Hưng Thịnh Incons có doanh thu thuần đạt khoảng 1.695 tỷ đồng, lợi nhuận thuần khoảng 102 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 82 tỷ đồng.

Năm 2021, Hưng Thịnh Incons đặt kế hoạch doanh thu 5.782 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 234,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Hưng Thịnh Incons có doanh thu thuần đạt 2.856 tỷ đồng, tăng trưởng 67% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 120 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, kết thúc quý 2/2021, Hưng Thịnh Incons đã hoàn thành 49% kế hoạch về doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HTN của CTCP Hưng Thịnh Incons cho thấy mức tăng trưởng khá ổn định, tăng 18% chỉ trong vòng 1 tháng. Kết phiên giao dịch ngày 17/09 cổ phiếu HTN giao dịch ở mức giá 47.000 đồng/ cổ phiếu.

Lường Linh

Bình luận


Tập đoàn Hoa Sen hoàn tất việc phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Tập đoàn Hoa Sen hoàn tất việc phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP

20 Tháng Chín, 2021

Đất Xanh phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% để tăng vốn điều lệ
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Đất Xanh phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% để tăng vốn điều lệ

29 Tháng Tám, 2021

Cổ phiếu Đất Xanh, Yeah1,... bị cắt margin
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cổ phiếu Đất Xanh, Yeah1,... bị cắt margin

27 Tháng Tám, 2021

Cảng Cát Lái chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 22%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cảng Cát Lái chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 22%

12 Tháng Chín, 2021

Ngân hàng MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 30%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 30%

09 Tháng Chín, 2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng cơ chế thử nghiệm Fintech
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng cơ chế thử nghiệm Fintech

08 Tháng Chín, 2021

DRI trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

DRI trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%

07 Tháng Chín, 2021