Napas miễn, giảm phí dịch vụ đến hết năm 2021

Trần Nhật Linh
Napas vừa thông báo sẽ miễn, giảm phí dịch vụ cho các ngân hàng và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cho đến hết năm 2021.

Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) cho biết vừa tiếp tục triển khai chương trình miễn, giảm phí dịch vụ các giao dịch nhằm hỗ trợ những khó khăn của các ngân hàng và doanh nghiệp trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4.

Các ngân hàng thành viên, trung gian thanh toán và các đơn vị bán hàng trực tuyến có kết nối Cổng thanh toán điện tử của Napas sẽ được miễn, giảm mức phí tương ứng khi triển khai dịch vụ do Napas cung cấp.

napas

Cụ thể, miễn phí xử lý giao dịch của dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho các giao dịch trên ATM, POS (nội địa); miễn phí các giao dịch chuyển nhanh Napas 24/7 có giá trị từ 2 triệu đồng trở xuống và giao dịch thanh toán trực tuyến. Miễn phí xử lý giao dịch, đồng thời giảm 50% phí thanh toán của dịch vụ Cổng thanh toán điện tử Napas; giảm 80% phí xử lý giao dịch của dịch vụ chuyển nhanh Napas 24/7 cho các giao dịch từ 2 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Chương trình miễn, giảm phí dịch vụ các giao dịch của Napas áp dụng từ nay đến hết năm 2021.

Napas hiện quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông hơn 19.200 máy ATM, hơn 300.000 máy POS phục vụ gần 90 triệu chủ thẻ; cung cấp hạ tầng kết nối thanh toán cho các đơn vị trung gian thanh toán, DN trong các lĩnh vực vận tải, hàng không, viễn thông, bảo hiểm.

Nhật Linh (t/h)

Nhật Linh