Mức giá xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội cao nhất 166.800 đồng

Trần Nhật Linh
Mức giá xét nghiệm Covid-19 nhanh trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế ở Hà Nội cao nhất là 166.800 đồng.

Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua tờ trình về giá dịch vụ giá xét nghiệm Covid-19 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm).

Theo đó, đối tượng áp dụng thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Cụ thể, xét nghiệm Covid-19 test nhanh là 16.400 đồng; xét nghiệm Covid-19 miễn dịch tự động/bán tự động là 38.500 đồng; xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp lấy mẫu đơn là 166.800 đồng.

xet nghiem nhanh

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp lấy mẫu gộp, gồm: Trường hợp gộp dưới hoặc bằng 5 que tại thực địa là 94.300đ; trường hợp gộp 6 - 10 que tại thực địa là 76.000 đồng; trường hợp gộp dưới hoặc bằng 5 mẫu tại phòng xét nghiệm là 139.300 đồng; trường hợp gộp 6 - 10 mẫu tại phòng xét nghiệm là 122.500 đồng.

Các trường hợp thực hiện dịch vụ xét nghiệm Covid-19 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, bao gồm: Người chưa tham gia bảo hiểm y tế; người có thẻ bảo hiểm y tế nhưng thực hiện dịch vụ xét nghiệm Covid-19 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tự chi trả. 

Ngoài ra, mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương và sinh phẩm xét nghiệm trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP Hà Nội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 8/11/2021 của Bộ Y tế. 

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP Hà Nội thực hiện mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định. 

Nhật Linh

Nhật Linh