Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%

Lường Linh
Hưng Thịnh Incons phát hành 39,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ, tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 80%.
htn

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HTN) dự kiến trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 80%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HTN sẽ nhận được cổ tức 80 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Incons cũng đã có tờ trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá cao hơn giá trị sổ sách của HTN tại Báo cáo tài chính quý (liền trước) ở thời điểm phát hành. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2022 sau khi được chấp thuận.

Sau 2 đợt phát hành, tổng vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons  tăng từ 495 tỷ đồng lên 1.141 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh với các đơn vị khác.

Theo báo cáo tài chính Quý 2/2021, Hưng Thịnh Incons có doanh thu thuần đạt khoảng 1.695 tỷ đồng, lợi nhuận thuần khoảng 102 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 82 tỷ đồng.

Năm 2021, Hưng Thịnh Incons đặt kế hoạch doanh thu 5.782 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 234,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Hưng Thịnh Incons có doanh thu thuần đạt 2.856 tỷ đồng, tăng trưởng 67% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 120 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, kết thúc quý 2/2021, Hưng Thịnh Incons đã hoàn thành 49% kế hoạch về doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HTN của CTCP Hưng Thịnh Incons cho thấy mức tăng trưởng khá ổn định, tăng 18% chỉ trong vòng 1 tháng. Kết phiên giao dịch ngày 17/09 cổ phiếu HTN giao dịch ở mức giá 47.000 đồng/ cổ phiếu.

Lường Linh

Lường Linh