Hà Nội đứng đầu về vốn đầu tư công giải ngân trong 11 tháng

Trần Nhật Linh
Tính trong tháng 11/2021 và lũy kế 11 tháng năm 2021, Hà Nội dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2021 ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng 10/2021, tuy nhiên lại giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, vốn Trung ương quản lý 8 nghìn tỷ đồng, giảm 18,8%; vốn địa phương quản lý 40,5 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6%.

Tính chung 11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 78,7% và tăng 32,7%).

Về tốc độ giải ngân, tính cả tháng 11/2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước, ước đạt 4,53 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2021, con số này là 36,9 nghìn tỷ đồng.

ngan sach

TP.HCM đứng thứ 2, trong tháng 11, ước tính thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý là 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,5 lần so với tháng 10. Lũy kế 11 tháng đầu năm là 17,7 nghìn tỷ đồng.

Theo sau tiếp tục là Hải Phòng (2,3 nghìn tỷ đồng) và Quảng Ninh (1,6 nghìn tỷ đồng). Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa lần lượt ghi nhận vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước là 1,37 nghìn tỷ đồng; 1,06 nghìn tỷ đồng; 968 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 11.

Nhật Linh (t/h)

Nhật Linh