Chứng chỉ quỹ NFT đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO chính thức phát hành

Trần Nhật Linh
Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO vừa thông báo phát hành chứng chỉ quỹ NFT đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO.

Ngày 14/7, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO chính thức phát hành chứng chỉ quỹ NFT đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO. Thời gian phát hành là 11 giờ 11 phút, ngày 14/7/2023.

Cụ thể, loại chứng chỉ phát hành là NFT chứng chỉ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO; mã chứng chỉ quỹ: FG2023001; thành viên quỹ: Jadelabs; kỳ hạn chứng chỉ quỹ: kỳ hạn 92 ngày; lợi suất: 8%/năm; ngày đáo hạn: 4 năm kể từ ngày phát hành; loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

Nền tảng quản lý và giao dịch nội bộ: Trung tâm Quản lý tài sản số TSS.

phat hanh chung chi quy

Chính thức phát hành chứng chỉ quỹ NFT đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO.

Tổ chức phát hành là Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO. Thông báo thành lập số 3343/TB-ĐKKD ngày 31/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ có địa chỉ trụ sở chính tại lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Công ty CP TRUSTPAY là công ty quản lý quỹ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1801069372 cấp ngày 17/9/2009 tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 19/6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ đã thông qua hồ sơ đăng ký tăng vốn góp của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO. Theo đó, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO chính thức tăng vốn từ 14 tỷ đồng lên hơn 24 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO đã chính thức được thành lập vào ngày 8/3/2022. Đây là Quỹ đầu tiên của TP Cần Thơ cũng như ĐBSCL hình thành với mục đích hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp.