TP.HCM dự kiến rút ngắn thời gian tính giá đất xuống 10 - 15 ngày

Ngày đăng: 02 Tháng Mười Một, 2021

Nếu được cho phép, UBND TP.HCM sẽ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình, thời gian tính tiền sử dụng đất được rút xuống còn 10 - 15 ngày.

Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM vừa có Thông báo số 139/TB-HĐTĐGĐ ngày 12/10/2021 về việc thống nhất chủ trương báo cáo UBND TP.HCM dự thảo Công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho UBND TP.HCM xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn để trình HĐND TP.HCM thông qua.

Trên cơ sở đó UBND TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo Bảng giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng), thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá".

Nếu được Chính phủ chấp thuận cho phép thực hiện thì đây là sự thay đổi phương thức định giá đất có tính "đột phá", khi sẽ làm giảm thời gian làm thủ tục hành chính để xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án từ trên dưới 3 năm xuống chỉ còn khoảng 10 - 15 ngày làm việc.

anh 11
TP.HCM dự kiến sẽ áp dụng quy định mới về việc điều chỉnh hệ số giá đất nếu được Chính phủ chấp nhận.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc áp dụng "phương pháp điều chỉnh giá đất" để xác định "giá đất cụ thể" vừa tăng cường thêm trách nhiệm và tính chủ động của HĐND, UBND cấp tỉnh; vừa có căn cứ định lượng giúp đơn giản hoá, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính.

Từ đó, môi trường đầu tư sẽ tăng thêm tính minh bạch, thông thoáng; loại trừ được cơ chế "xin - cho", nhũng nhiễu, tiêu cực; bảo vệ, tránh cho cán bộ công chức có thể bị vướng rủi ro trong thi hành công vụ" khi thực hiện công tác định giá đất, thẩm định giá đất dự án; nhà đầu tư có thể dự đoán được số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để tính tổng mức đầu tư, đánh giá được tính khả thi của dự án đầu tư để quyết định đầu tư.

Hiện nay, Chính phủ quy định 5 phương pháp định giá đất, gồm phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. .

Thế nhưng, các phương pháp định giá đất để xác định giá đất cụ thể vẫn còn nhiều bất cập như thời gian thường bị kéo dài trên dưới 3 năm; chưa phù hợp với giá đất thị trường đang giao dịch; làm thất thu ngân sách nhà nước; thị trường bất động sản thiếu minh bạch.

Nhật Linh

Bình luận


Giá đất nền tăng nóng nhưng nhanh chóng hạ nhiệt
Trao đổi về Bất động sản

Giá đất nền tăng nóng nhưng nhanh chóng hạ nhiệt

17 Tháng Năm, 2021

Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định mới về tách thửa đất
Trao đổi về Bất động sản

Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định mới về tách thửa đất

18 Tháng Mười, 2021

Áp dụng công nghệ để bán bất động sản
Thị trường

Áp dụng công nghệ để bán bất động sản

29 Tháng Mười, 2021

Nguồn cung bất động sản quý 3/2021 thấp nhất trong 5 năm
Trao đổi về Bất động sản

Nguồn cung bất động sản quý 3/2021 thấp nhất trong 5 năm

05 Tháng Mười, 2021

Bất động sản những địa phương nào sẽ hồi phục sớm?
Trao đổi về Bất động sản

Bất động sản những địa phương nào sẽ hồi phục sớm?

02 Tháng Mười, 2021