Tài Sản Số

Thụy Sĩ áp dụng luật tài chính đối với quỹ tài sản tiền điện tử

Ngày đăng: 29 Tháng Chín, 2021

Cơ quan giám sát thị trường tài chính của Thụy Sĩ vừa phê duyệt quỹ đầu tiên của đất nước đầu tư chủ yếu vào tài sản tiền điện tử.

Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ - FINMA cho biết, Quỹ Chỉ số Thị trường tiền điện tử bị hạn chế đối với các nhà đầu tư đủ điều kiện và được phân loại dưới dạng "các quỹ khác dành cho các khoản đầu tư thay thế" với những rủi ro cụ thể.

Tài sản tiền điện tử dựa trên công nghệ blockchain hoặc sổ cái phân tán.

"Để tạo điều kiện cho sự đổi mới nghiêm túc, FINMA áp dụng các quy định hiện hành của luật thị trường tài chính một cách nhất quán về mặt công nghệ", FINMA nói thêm, do đó đảm bảo rằng các công nghệ mới không được sử dụng để phá vỡ các quy tắc hiện có.

tien-dien-tu

Vì tài sản tiền điện tử liên quan đến những rủi ro cụ thể, FINMA cho biết họ đã ràng buộc việc phê duyệt với các yêu cầu cụ thể, bao gồm cả việc quỹ chỉ có thể đầu tư vào các tài sản đã được thiết lập với khối lượng giao dịch đủ lớn.

Các khoản đầu tư cũng phải được thực hiện thông qua các đối tác và nền tảng được thiết lập có trụ sở tại một quốc gia thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính và phải tuân theo các quy định chống rửa tiền tương ứng, FINMA cho biết.

Theo: Báo Pháp luật Việt Nam

Bình luận