Luận về Tài chính - Ngân hàng

Sàn thương mại điện tử phải cung cấp dữ liệu cho Tổng Cục thuế!?

Ngày đăng: 22 Tháng Bảy, 2021

Các sàn thương mại điện tử phải cung cấp dữ liệu về các gian hàng cho Tổng Cục thuế theo Thông tư về hướng dẫn và quản lý thuế từ ngày 1/1/2022.

Ngày 1/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/8/2021.

Theo đó, tại điểm đ, khoản 1 Điều 8 có hướng dẫn: "Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật...".

Căn cứ quy định tại Thông tư này, ngày 20/7/2021, Tổng Cục thuế vừa có Công văn số 2664/TCT-DNNCN gửi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, lấy ý kiến các bước dự kiến triển khai lộ trình kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các Sàn giao dịch thương mại điện tử. 

Dự kiến, trong tháng 8/2021, Tổng Cục thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu. Sau khi có dự thảo chuẩn dữ liệu, sẽ lấy ý kiến các sàn thương mại điện tử khác.

san-thuong-mai-dien-tu
Các sàn thương mại điện tử vào "tầm ngắm" của Thuế

Tổng Cục thuế dự kiến sẽ chuyển file dữ liệu qua Cổng Thông tin điện tử Tổng Cục thuế, hoặc kết nối trực tiếp đối với các sàn thương mại điện tử lớn đáp ứng hạ tầng kỹ thuật kết nối trực tiếp với Tổng Cục thuế. Giải pháp này sẽ được gửi lấy ý kiến Hiệp hội Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trước khi tiến hành khảo sát thực tế.

Dự kiến dữ liệu được chuyển định kỳ hàng tháng theo bảng tổng hợp của từng người bán trên sàn bao gồm các thông tin cơ bản như: Tên gian hàng, tên chủ gian hàng, mã số thuế, CMND - CCCD, địa chỉ, doanh thu trong tháng,... 

Từ 1/8/2021 đến trước 1/10/2021, Tổng Cục thuế sẽ tổng hợp ý kiến phản hồi sau khi lấy ý kiến tham gia và khảo sát thực tế, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền ban hành chính thức văn bản hướng dẫn về chuẩn dữ liệu cung cấp thông tin; giải pháp kết nối; quy trình cung cấp thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý thuế.

Từ 1/10/2021 đến trước 1/1/2022, Tổng Cục thuế và các sàn thương mại điện tử triển khai việc nâng cấp ứng dụng để đảm việc cung cấp thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.

Từ 1/1/2022, sàn thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.

Tổng Cục thuế yêu cầu, trong trường hợp có ý kiến khác về lộ trình dự kiến nêu trên, đề nghị Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam có đề xuất cụ thể và gửi Tổng Cục thuế.

Nhật Linh

Bình luận