Thị trường

Chuyển giao dịch cổ phiếu 16 doanh nghiệp từ HNX về HoSE

Ngày đăng: 26 Tháng Tám, 2021

HNX đã thông báo 16 doanh nghiệp sẽ chuyển giao dịch cổ phiếu về HoSE sau ngày 27/8, theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2021, HNX đã tiếp nhận 16 doanh nghiệp chuyển giao dịch cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) sang HNX theo hướng dẫn tại Công văn 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm giảm tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HoSE.

Cụ thể, ngày 5/8/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 4236/UBCK-PTTT hướng dẫn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HNX về HoSE. Theo đó, HNX đã thông báo cho 16 doanh nghiệp này và chốt ngày giao dịch cổ phiếu cuối cùng tại HNX là ngày 27/8/2021.

Hiện, hệ thống mới đã hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt trên sàn HoSE, hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý triệt để.

Danh sách 16 doanh nghiệp:

giao-dich-co-phieu

Nhật Linh

Bình luận