Thị trường

Hết nghẽn lệnh giao dịch cổ phiếu, HoSE tiếp nhận lại doanh nghiệp từ HNX

Ngày đăng: 07 Tháng Tám, 2021

Sau khi vận hành hệ thống mới và không còn tình trạng nghẽn lệnh giao dịch cổ phiếu, HoSE sẽ nhận lại các doanh nghiệp tạm thời niêm yết trên HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết, đơn vị vừa nhận được công văn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về HoSE.

Theo đó, HoSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hỗ trợ các doanh nghiệp đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX theo các công văn hướng dẫn trước đây sẽ chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết về lại HOSE mà không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết.

Về quy trình, HNX sẽ thông báo cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX và chốt ngày giao dịch cuối cùng.

giao-dich-co-phieu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện chốt danh sách cổ đông sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HNX theo chu kỳ thanh toán chứng khoán để chuyển dữ liệu về cho HoSE.

Doanh nghiệp có trách nhiệm lựa ngày giao dịch đầu tiên tại HoSE cách ngày giao dịch cuối cùng tại HNX ít nhất 3 ngày làm việc. HoSE công bố ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở VSD đã hoàn tất thủ tục chuyển dữ liệu từ HNX sang HoSE.

Với cổ phiếu đang niêm yết tại HNX đã được HoSE thẩm định hồ sơ đáp ứng điều kiện niêm yết tại HoSE cũng được thực hiện chuyển giao tương tự. Giá dịch vụ đối với các cổ phiếu niêm yết chuyển giao dịch được thực hiện theo đúng quy định

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng giao HoSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát đối với hoạt động giao dịch cổ phiếu này, để đảm bảo tính liên tục trong giám sát và thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2021, để giảm tải việc nghẽn lệnh thường xuyên trên hệ thống HoSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra công văn về chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX trên cơ sở các doanh nghiệp tự nguyện. Kết quả là đã có 17 doanh nghiệp niêm yết tại HoSE tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX. Ngoài ra, có thêm 3 doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX nộp hồ sơ xin chuyển niêm yết sang HoSE trước ngày 1/1/2021, đã đáp ứng quy định nhưng chưa được xem xét cấp quyết định niêm yết.

Từ ngày 5/7/2021, HoSE đã chính thức đưa giải pháp xử lý sự cố nghẽn lệnh do Công ty cổ phần FPT hỗ trợ vào vận hành. Đến nay, hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, hiện tượng nghẽn lệnh đã được xử lý triệt để.

Sau khi hệ thống mới được vận hành, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng, đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống giao dịch mới. Trong thời gian sớm nhất, cho phép HoSE tiếp nhận trở lại các hồ sơ đăng ký niêm yết mới. Đồng thời, các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong thời gian nghẽn lệnh cũng sẽ được tạo điều kiện tối đa. 

Nhật Linh

Bình luận