Luận về Tài chính - Ngân hàng

VPBank đề xuất phương án chia cổ tức 80% để tăng vốn điều lệ

Ngày đăng: 20 Tháng Bảy, 2021

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đề xuất tăng vốn điều lệ lên khoảng 45.000 tỷ đồng nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

vpbank

Sáng 15/7, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, số lượng cổ phiếu đề xuất phát hành thêm là 1,975 tỷ cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ gần 25.300 tỷ đồng lên gần 45.058 tỷ đồng.

Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 62,15%, nghĩa là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 6.215 cổ phiếu mới. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng (từ nguồn vố chủ sở hữu) là 17,85%, tức là mỗi cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1.785 cổ phiếu mới. Thời điểm chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến vào quý 3 hoặc quý 4 năm nay.

Thông tin này khá bất ngờ khi tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 cuối tháng 4, ngân hàng này quyết định không chia cổ tức mà giữ lại khoản lợi nhuận 8.851 tỷ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh. 

Đại diện ngân hàng VPBank cho biết, nguồn vốn sử dụng để tăng vốn điều lệ đến từ lợi nhuận giữ lại các năm 2019-2021, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của các năm 2018-2020, nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển khoảng 19.511 tỷ đồng cùng nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoảng 808 tỷ đồng, để phát hành thêm hơn 1,97 tỷ cổ phần. Việc tăng vốn này nhằm mục đích nâng cao năng lực kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Sau khi phương án này được thông qua và thực hiện, VPBank sẽ trở thành ngân hàng tư nhân có mức vốn điều lệ lớn nhất ngành ngân hàng. Cổ phiếu VPB của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cũng ghi nhận mức tăng trưởng 94% so với đầu năm 2021.

Lường Linh

Bình luận