Luận về Tài chính - Ngân hàng

Điều kiện để người lao động được hưởng mức hỗ trợ 3,71 triệu đồng

Ngày đăng: 03 Tháng Bảy, 2021

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 68 vừa được Chính phủ ban hành, nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tại họp báo Chính phủ chiều tối 1/7, Bộ trưởng LĐTB&XH giới thiệu nhiều nội dung đáng quan tâm về gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết 68 vừa được Chính phủ ban hành.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, mục tiêu của Nghị quyết này là góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Gói hỗ trợ lần này bao gồm 12 nhóm chính sách với tổng mức hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng; thủ tục giảm 2/3 so với gói hỗ trợ lần trước.

may

Theo đó, Nghị quyết 68 ghi rõ, mức hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng có trong Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Đây là một trong những mức hỗ trợ cao nhất được nêu trong Nghị quyết 68. Tuy nhiên, để hưởng mức hỗ trợ 3,71 triệu đồng người lao động cần: 

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Chính sách này áp dụng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 nghỉ việc không hưởng lương 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết năm 2021. Nếu nghỉ từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1,85 triệu đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3,71 triệu đồng/người.

Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng/người.

Ngoài ra, người lao động thuộc các đối tượng nêu trên đang mang thai thì được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Quang Thái

Bình luận