Ngân hàng Nhà nước sẽ công khai cam kết giảm lãi suất của từng ngân hàng

Quang Thái
Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết giảm lãi suất của toàn hệ thống ngân hàng thương mại và từng chi nhánh ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Để hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn do dịch gây ra, Ngân hàng Nhà nước đã có chương trình hành động của ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Theo đó, hệ thống tổ chức tín dụng sẽ thực hiện giảm lãi suất và miễn phí dịch vụ ngân hàng để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 mới ban hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ngân hàng thực hiện 3 nội dung:

Thứ nhất, ngành ngân hàng cần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế vượt qua khó khăn thông qua giải pháp hữu hiệu, thiết thực như giảm lãi suất, phí... 

Thứ hai, các tổ chức tín dụng thực hiện cam kết đồng thuận giảm lãi suất cho vay theo kế hoạch đã đăng ký với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, để giữ uy tín của mỗi ngân hàng cũng như toàn ngành nói chung trước người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Việc triển khai các chương trình giảm lãi suất, giảm phí dịch vụ cần đảm bảo thực chất, hiệu quả, có kết quả cụ thể. Đồng thời, các tổ chức tín dụng chủ động truyền thông trên báo chí về chính sách của mình, thông tin cho khách hàng cụ thể về chính sách giảm lãi suất, giảm phí dịch vụ để khách hàng biết và tiếp cận được chính sách hỗ trợ này.

photo1629288871342-16292888714121045682978

Thứ ba, định kỳ hàng tháng (ngày cuối tháng), các ngân hàng phải báo cáo chi tiết kết quả triển khai với Ngân hàng Nhà nước. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ công bố công khai kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất, giảm phí của từng ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng định kỳ.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của toàn hệ thống ngân hàng thương mại và từng chi nhánh tại các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện giảm lãi suất và phí này, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét và có chính sách khuyến khích, hoặc hạn chế một số nội dung trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trong năm 2022.

Trước đó, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết đã có 16 tổ chức tín dụng thống nhất, cam kết các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế từ nay đến cuối năm, với số tiền ước tính 20.500 tỷ đồng.

Riêng 4 Ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, ngoài gói hỗ trợ chung còn cam kết hỗ trợ giảm lãi suất cho các doanh nghiệp, người dân ở địa phương gặp khó khăn do dịch bệnh và thực hiện Chỉ thị 16, chi phí khoảng 1.000 tỷ đồng.

Các ngân hàng này cũng đã thực hiện miễn 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng như TP.HCM, Bình Dương…

"Các ngân hàng phải thường xuyên báo cáo kết quả triển khai biện pháp hỗ trợ như đã cam kết, để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn hiện nay", Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định.

Quang Thái