Thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực nhờ vào chính sách mới

Ngày đăng: 01 Tháng Bảy, 2021

Bất động sản hiện nay được đánh giá là thị trường mang nhiều rủi ro tiềm ẩn và nguyên nhân là do một số luật phức tạp chưa được tháo gỡ. Thấu hiểu được khó khăn đó từ đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành sửa đổi nhiều quy định và bổ sung giải quyết khó khăn cho bất động sản.

Từ đầu năm nay, để giải quyết những vấn đề bất cập, đẩy nhanh quá trình và thủ tục triển khai thực hiện các dự án thì Chính phủ đã cho ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới như: về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng có trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; về quản lý vật liệu xây dựng Nghị định số 09/2021/NĐ-CP; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có trong Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có trong Nghị định số 15/2021/NĐ-CP...

thi-truong-bat-dong-san-co-nhung-chuyen-bien-tich-cuc-nho-vao-chinh-sach-moi(1)
Bất động sản là thị trường mang nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Những quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở trong Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi và bổ sung một số điều theo Nghị định số 30/2021/NĐ-CP để phù hợp với pháp luật về Đầu tư và Xây dựng đã được sửa đổi năm 2020. Những dự án nhà ở đã được giải quyết các khó khắn, vướng mắt trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư và các kế hoạch phát triển được điểu chỉnh theo Nghị định của Chính phủ. Hơn thế nữa các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị mới, quản lý vận hành nhà chung cư,... đang được lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án.

Về Luật Đầu tư đã được quy định chi tiết và hướng dẫn thực thi một số điều trong Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Trong nghị định còn quy định rất chi tiết các dự án nhà ở, khu đô thị mới, kinh doanh BĐS về thủ tục được chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư; việc chuyển nhượng dự án một phần hoặc toàn bộ...

Đối với sự phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong Nghị định số 100/2015/NĐ-CP cũng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP. Ngoài ra để giải quyết khó khăn, vướng mắc và đơn giản hóa thủ tục hành chính; Giá bán thuê mua nhà ở xã hội, hồ sơ và xét duyệt đối tượng thuê mua nhà ở xã hội...được quy định rất chi tiết và cụ thể trong nghị định mới.

Bên cạnh đó, Chính phủ còn sửa đổi, bổ sung một số điều về hợp đồng xây dựng trong Nghị định số 37/2015/NĐ-CP  theo Nghị định số 50/2021/NĐ-CP vừa được ban hành và quy định chi tiết.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đưa ra nhận định thị trường BĐS vẫn mang nhiều rủi ro tiềm ẩn. Chính vì vậy, để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững thì các cơ quan chuyên môn và địa phương phải luôn chủ động theo dõi, bám sát diễn biến để đưa đề xuất các giải pháp kịp thời.

Ông Nguyễn Thanh nghị còn cho biết để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì đến cuối năm nay Bộ sẽ đẩy nhanh tốc độ rà soát để trình lên Chính phủ để Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế cho Nghị định 101/2015/NĐ-CP. Trong tầm nhìn từ năm 2030 đến 2040 sẽ thay thế Quyết định số 2127/2011/QĐ-CP Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu, xây dựng đề cương Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.

Đồng thời, dựa trên cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất các Bộ, ngành, địa phương về các tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg sẽ được hoàn thành dự thảo về Quyết định sửa đổi, bổ sung và thay thế cho quyết định trên.

Hoàng Tâm

Bình luận