Trao đổi về Bất động sản

Đề xuất thêm nhiều đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Ngày đăng: 15 Tháng Tư, 2021

Ngày 12/4, Bộ Tài chính có cuộc họp với Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đề xuất thêm nhiều đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế trong các tháng của năm 2021 là 115.000 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Tại Dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được gia hạn trong năm 2021. Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 được Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: xuất bản; điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; dịch vụ thông tin vào đối tượng được gia hạn.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sau đây cũng là đối tượng được hưởng ưu đãi thuế: sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị; thoát nước và xử lý nước thải...

 

Trong năm 2020, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn cho khoảng 184.900 lượt người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đã gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng. Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế trong các tháng của năm 2021 đối với các đối tượng nêu tại Dự thảo Nghị định là 115.000 tỷ đồng.

Bình luận