Tài Sản Số

Bảo hiểm xã hội đề xuất dùng căn cước gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế

Ngày đăng: 30 Tháng Sáu, 2021

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đang chuẩn hoá dữ liệu, sẽ đề xuất các ngành chức năng cho phép sử dụng căn cước công dân có gắn chíp thay thể thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trong khám chữa bệnh.

Theo đó, BHXH Việt Nam là đơn vị đầu tiên ngoài ngành Công an được lựa chọn để triển khai dịch vụ kết nối và xác thực dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Việc xây dựng CSDL này góp phần giúp ngành BHXH Việt Nam cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

a

Hiện cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam đang quản lý thông tin của toàn bộ người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Dữ liệu BHXH và dữ liệu dân cư là 2 trong số 6 cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan trực tiếp đến người dân được Chính phủ ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số Quốc gia.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư nhằm thực hiện xác thực đối với thông tin nhân khẩu thuộc cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT (đối với các trường hợp có dữ liệu trong CSDL quốc gia về dân cư), qua đó rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu nhân khẩu trong dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam. Tính đến nay, BHXH Việt Nam đã thực hiện việc rà soát đối chiếu với 8,1 triệu thông tin cá nhân từ CSDL quốc gia về dân cư.

Cùng đó, BHXH Việt Nam đã chính thức triển khai việc xác thực thông tin công dân từ CSDL quốc gia về dân cư khi công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và trên ứng dụng VssID của ngành. Nhờ đó, người dân khi đăng ký giao dịch điện tử với BHXH Việt Nam càng thêm thuận tiện.

Cụ thể, khi công dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử: Hệ thống tự động đối chiếu, xác thực thông tin do công dân kê khai, thông tin trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam đang quản lý (họ tên, số CCCD, ngày sinh, giới tính) với thông tin được lưu trữ trong CSDLQG về dân cư. Bước xác thực trên giúp làm tăng tính chính xác của thông tin do được đối chiếu với thông tin gốc của người dân. Đồng thời, công dân không cần phải cập nhật ảnh CCCD đính kèm, cơ quan BHXH không phải lưu giữ ảnh CCCD, qua đó góp phần giảm nguy cơ lộ lọt thông tin, giấy tờ cá nhân. Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này, đã có khoảng 2 triệu lượt đăng ký được xác thực.

Tính đến nay, BHXH Việt Nam đã thực hiện rà soát đối chiếu với 8,1 triệu thông tin cá nhân từ CSDL quốc gia về dân cư. 

Khi công dân sử dụng CCCD để đăng ký tài khoản giao dịch, các bệnh viện có thể đọc thông tin từ mã QR trên CCCD sau đó gửi yêu cầu đến cơ quan BHXH và nhận được các thông tin do cơ quan BHXH Việt Nam quản lý và thực hiện việc khám, chữa bệnh theo đúng quy định. Điều này giống như việc sử dụng thẻ BHYT giấy hoặc thẻ BHYT trên ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam trong khám, chữa bệnh hiện nay.

Nguyễn Hồng

Bình luận