Những quy định mới về việc cấp nhà công vụ

Ngày đăng: 21 Tháng Tám, 2021

Dự thảo quyết định về tiêu chuẩn nhà công vụ sẽ được Bộ Xây dựng lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng ký ban hành.

Bộ Xây dựng cho biết đã có đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn về nhà công vụ trong thời gian qua, thấy rõ được những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo Quyết định 27/2015/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó đã kiến nghị Thủ tướng phê duyệt quyết định thay thế.

Theo Dự thảo về tiêu chuẩn nhà ở công vụ đang lấy ý kiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450m2 - 500m2. Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 350m2 đến 400m2.

Cấp Bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí 1 trong 2 loại hình nhà công vụ là nhà liền kề diện tích đất từ 200m2 đến 250m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140m2 - 160m2.

1312_dthao
Theo dự thảo, Bí thư tỉnh ủy cũng được bố trí nhà ở công vụ tương đương Bộ trưởng.

Cấp Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100m2 đến 140m2. Các đối tượng khác được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80m2 đến 100m2.

Tại cấp địa phương, tiêu chuẩn nhà công vụ được dự thảo là Bí thư Tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí 1 trong 2 loại hình nhà ở công vụ: Nhà liền kề diện tích đất từ 200m2 đến 250m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140m2 đến 160m2.

Cấp Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100m2 đến 140m2.

Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80m2 - 100m2.

Các chức danh chuyên viên chính, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 30m2 - 45m2 (không kể diện tích công trình phụ)…

Dự thảo tiêu chuẩn nhà công vụ còn nêu rõ về thời gian thuê, trang bị nội thất, bảo hành bảo trì, quản lý vận hành, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân…

Minh Đạo (t/h)

Bình luận