Trao đổi về Bất động sản

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Ngày đăng: 07 Tháng Sáu, 2021

Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức được thành lập để quản lý nhà chung cư. Ban quản trị nhà chung cư hoạt động theo qui định của pháp luật.

Nhà chung cư dưới 20 căn hộ không cần thành lập Ban quản trị nhà chung cư

Theo Khoản 1 Điều 103 Luật Nhà ở 2014 và Khoản 2 Điều 17 Thông tư 02/2016/TT-BXD, đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư hoặc không thành lập Ban quản trị nhà chung cư.

webp_net_resizeimage_ZfyX5

Ban quản trị chung cư có tư cách pháp nhân

Khoản 3 Điều 103 Luật Nhà ở 2014 quy định: "Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại Khoản 1 Điều 104 của Luật này".

Khoản 1 Điều 17 Thông tư 02/2016/TT-BXD cũng quy định Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động theo mô hình quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Quy chế này.

Ban quản trị nhà chung cư hoạt động theo mô hình công ty cổ phần hoặc hợp tác xã

Điểm 1, 2 Khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-BXD được quy định như sau:

- Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà, cụm nhà chung cư.

- Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Minh Đạo (t/h)

Bình luận


Xu hướng bất động sản toàn cầu sẽ tăng vọt trong năm nay
Trao đổi về Bất động sản

Xu hướng bất động sản toàn cầu sẽ tăng vọt trong năm nay

31 Tháng Năm, 2021

Được dùng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID khi khám chữa bệnh trên toàn quốc
Chuyên luận về Tài chính - Ngân hàng

Được dùng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID khi khám chữa bệnh trên toàn quốc

02 Tháng Sáu, 2021

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Chuyên luận về Tài chính - Ngân hàng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

31 Tháng Năm, 2021

Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương
Chuyên luận về Tài chính - Ngân hàng

Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương

31 Tháng Năm, 2021

Các trường hợp cho vay đặc biệt của ngân hàng Nhà nước
Chuyên luận về Tài chính - Ngân hàng

Các trường hợp cho vay đặc biệt của ngân hàng Nhà nước

31 Tháng Năm, 2021