Trao đổi về Bất động sản

Chi tiết thủ tục đăng ký đất đai năm 2021

Ngày đăng: 06 Tháng Năm, 2021

Đăng ký đất đai là thủ tục bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý, đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu

Người có nhu cầu đăng ký đất đai lần đầu cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu;

- Bản sao các giấy tờ tùy thân;

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo Điều 100 Luật Đất đai 2013;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính/ giấy tờ liên quan đến miễn giảm nghĩa vụ tài chính nếu có.

Sau đó, đem nộp hồ sơ này tại nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Uỷ ban Nhân dân (UBND) cấp có thẩm quyền. Hoặc người dân có thể đem nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận/huyện nơi có đất. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét hồ sơ và tiếp nhận giải quyết nếu hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 3 ngày làm việc, cơ quan này có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho người nộp về việc bổ sung tài liệu để hoàn chỉnh hồ sơ.

Dang-Ky-Dat-Dai

Không thực hiện đăng ký đất đai người dân sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Ảnh: LĐO

Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Người dân có nhu cầu đăng ký biến động đất đai trước hết phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu;

- Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã được cấp trước đó;

- Các giấy tờ khác liên quan đến nội dung biến động. Ví dụ: Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi thông tin của cá nhân, hộ gia đình sở hữu đất; văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được UBND cấp xã xác nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;...

Người dân đem nộp hồ sơ trên tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận/huyện nơi có đất hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND cấp xã nơi có đất (trường hợp địa phương đó chưa có chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai).

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan này sẽ tiếp nhận xử lý và ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ. Sau đó tiến hành giải quyết yêu cầu đăng ký biến động đất đai trong không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

(T/H)

Bình luận