Trao đổi về Bất động sản

TP HCM quyết định thu hồi 100% nhà công vụ dùng sai mục đích

Ngày đăng: 31 Tháng Năm, 2021

Một trong những chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí mà Chính phủ đặt ra trong năm 2021 là thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Theo quan điểm của lãnh đạo thành phố, mục tiêu chống lãng phí năm 2021 được xem là cấp thiết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến nền kinh tế cả nước nói chung và kinh tế TP HCM nói riêng.

nha cong vu

Ngoài thu hồi nhà công vụ, thành phố cũng sắp xếp lại nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) để trình các cấp duyệt phương án xử lý. Việc xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở sử dụng sai mục đích... cũng được tiến hành trong năm nay.

Ủy ban nhân dân Tp.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị hạn chế mua ôtô công, trang thiết bị đắt tiền, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên từ ngân sách như hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, khánh tiết, khảo sát nước ngoài... để dành nguồn lực khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, và cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản (trừ công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A...).

Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh việc khoán chi hành chính, phấn đấu tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm tạo nguồn cải cách tiền lương. Sở Công Thương phải triển khai việc tiết kiệm điện, giảm mức tổn thất điện cả năm xuống còn 6,5%.

Các cơ quan đơn vị đấu thầu, đặt hàng các hoạt động cung ứng dịch vụ công như duy tu cầu, đường, cây xanh... nhằm sử dụng hiệu quả vốn ngân sách, huy động vốn xã hội.

Các doanh nghiệp Nhà nước hoặc có vốn Nhà nước phải thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; đăng ký thực hiện tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên so với kế hoạch, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới...

Đinh Điệp

Bình luận