Thanh Hóa: Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 31 Tháng Năm, 2021

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

thanh hoa

 

quan hoa1

 

thanh hoa1

 

thanh hoa2

 

thanh hoa 3

 

Tổng số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa: 85 người.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 85 người.

Đinh Điệp

Bình luận