Thị trường

Mỗi ngày có 400 doanh nghiệp dừng hoạt động giữa đại dịch covid-19

Ngày đăng: 31 Tháng Năm, 2021

5 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể đã tăng 20% - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê công bố, trong 5 tháng, cả nước có gần 55.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 778.300 tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và 39,5% về vốn đăng ký.

Số doanh nghiệp trở lại hoạt động là 22.600 doanh nghiệp, tăng gần 4%. Tính chung hai nhóm này, trong 5 tháng đầu năm có tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động là 78.300 doanh nghiệp, tức trung bình mỗi tháng có gần 15.700 doanh nghiệp.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm là 14 tỷ đồng. Nếu tính cả 975.100 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 27,5% cùng kỳ.

Xét về khu vực kinh tế, số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất thuộc khu vực dịch vụ đạt 39.619 tập trung vào khu vực bản lẻ, sửa chữa ô tô xe máy. Tiếp đó, khu vực công nghiệp xây dựng xếp vị trí thứ hai với 15.256 doanh nghiệp, còn lại là khu vực nông lâm nghiệp thủy sản.

Trong tháng 5/2021, cả nước có 11,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 150,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 72,2 nghìn người, giảm 22% về số doanh nghiệp, giảm 16,3% về vốn đăng ký và giảm 23,7% về số lao động so với tháng 4/2021.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 8,1%; số vốn đăng ký tăng 33,6%; số lao động đăng ký giảm 21,1%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13 tỷ đồng, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, trong 5 tháng qua, thị trường cũng ghi nhận 59.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong đó, 31.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,3%; 20.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 20,7%; 8.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,3%. Trung bình mỗi tháng có gần 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tương đương mỗi ngày có 400 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy (2.941 doanh nghiệp), công nghiệp chế biến, chế tạo (921 doanh nghiệp), xây dựng (724 doanh nghiệp),... Những con số này đều tăng trưởng mức hai chữ số so với cùng kỳ năm ngoái.

Đinh Điệp

Bình luận