Thị trường

Bổ sung hơn 11 tỷ đồng đóng góp cho cơ chế COVAX

Ngày đăng: 24 Tháng Sáu, 2021

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 11,58 tỷ đồng tương đương 500.000 USD từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để thực hiện đóng góp cho Cơ chế COVAX.

Với quyết định bổ sung này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch. Bộ Y tế, Bộ Tài chính triển khai thực hiện theo quy định.

Cơ chế "Tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19" (viết tắt là COVAX) là sáng kiến hợp tác toàn cầu nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và sản xuất các sản phẩm chẩn đoán và điều trị cùng với vaccine ngừa COVID-19. Trong cơ chế này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với GAVI, UNICEF, CEPI, các nhà sản xuất vaccine và các đối tác để bảo đảm các quốc gia đều được tiếp cận vaccine một cách công bằng và hiệu quả. Sáng kiến COVAX ra đời trong năm 2020 lấy cảm hứng từ các chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa bệnh Ebola ở Tây Phi.

xin

Đồng chỉ đạo COVAX có Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI), Liên minh vì đổi mới phòng chống dịch bệnh (CEPI) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

COVAX sẽ bảo đảm cho các quốc gia tham gia cơ chế này được tiếp cận vaccine với mức độ bao phủ khoảng 20% dân số trong năm 2021Mọi quốc gia (bất kể mức phát triển) đều có thể tiếp cận vaccine COVID-19 của COVAX.

Việt Nam là một trong 190 quốc gia tham gia vào cơ chế COVAX và là một trong các quốc gia được nằm trong danh sách các quốc gia được tài trợ vaccine giai đoạn đầu tiên.

Quang Thái

Bình luận