Từ khóa: "vắc xin Pfizer"

Donacoop loan tin sai sự thật về việc nhập 15 triệu liều vắc xin Pfizer?
Đánh giá/ Review

Donacoop loan tin sai sự thật về việc nhập 15 triệu liều vắc xin Pfizer?

Nhật Linh • 31 Tháng Tám, 2021

31 triệu liều vắc xin Pfizer sắp về Việt Nam
Đánh giá/ Review

31 triệu liều vắc xin Pfizer sắp về Việt Nam

Nhật Linh • 24 Tháng Tám, 2021