Từ khóa: "HOSE"

Dòng tiền đã quay lại thị trường chứng khoán
Thị trường

Dòng tiền đã quay lại thị trường chứng khoán

Lường Linh • 18 Tháng Chín, 2021

MB Bank tăng vốn điều lệ, vượt mặt nhiều 'ông lớn' ngân hàng
Luận về Tài chính - Ngân hàng

MB Bank tăng vốn điều lệ, vượt mặt nhiều "ông lớn" ngân hàng

Nhật Linh • 27 Tháng Tám, 2021

Cổ phiếu Đất Xanh, Yeah1,... bị cắt margin

Cổ phiếu Đất Xanh, Yeah1,... bị cắt margin

Nhật Linh • 27 Tháng Tám, 2021

Ngày 05/07 HOSE áp dụng hệ thống mới khắc phục tình trạng quá tải, nghẽn lệnh
Thị trường

Ngày 05/07 HOSE áp dụng hệ thống mới khắc phục tình trạng quá tải, nghẽn lệnh

Bộ tài chính chấp thuận cho HOSE sử dụng phần mềm của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Tập đoàn FPT cung cấp để khắc phục lỗi hệ thống vào ngày 05/07. HOSE đang tạm dừng hệ thống giao dịch để bảo trì vào những ngày cuối tuần để chuẩn bị áp dụng kỹ thuật công nghệ mới.

btoday.vn • 05 Tháng Bảy, 2021