Đánh giá/ Review

Tổ chức vinh danh “ngôi sao sáng chế IPSTAR 2021”

Ngày đăng: 21 Tháng Mười, 2021

Vinh danh “ngôi sao sáng chế IPSTAR 2021” sẽ có 12 danh hiệu dành cho các chủ sở hữu và 3 danh hiệu cho các cá nhân trẻ có nhiều giải pháp hữu ích.

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST VIETNAM 2021, Hội sáng chế Việt Nam kết hợp với Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo tổ chức vinh danh “Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2021” để tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp cho hoạt động sáng chế trong thời gian gần đây, khuyến khích gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế của tổ chức, cá nhân Việt Nam và từng bước xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa sở hữu trí tuệ trong cộng đồng.

Các danh hiệu vinh danh:

- 12 (mười hai) danh hiệu “Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2021” dành cho các chủ sở hữu có nhiều bằng sáng chế/giải pháp hữu ích, trong giai đoạn từ tháng 01/2016 đến hết tháng 09/2021, theo 04 (bốn) nhóm đối tượng: cá nhân, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (mỗi nhóm đối tượng 03 giải).

- 03 (ba) danh hiệu “Ngôi sao sáng chế trẻ IPSTAR 2021” dành cho cá nhân trẻ là tác giả của bằng sáng chế/giải pháp hữu ích đã được cấp tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2016 đến hết tháng 08/2021 có độ tuổi dưới 18, tính theo thời điểm ngày nộp đơn/ngày ưu tiên (nếu có) đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích.

Cơ cấu giải thưởng:

- Danh hiệu “Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2021”: Giấy khen của Hội Sáng chế Việt Nam, Huy hiệu IPSTAR, tham dự các khóa học đào tạo miễn phí do Hội sáng chế

Việt Nam tổ chức và được tham gia vào cộng đồng các nhà sáng chế và khởi nghiệp Việt Nam.

- Danh hiệu “Ngôi sao sáng chế trẻ IPSTAR 2021”: Giấy khen của Hội Sáng chế Việt Nam, Huy hiệu IPSTAR, tham dự các khóa học đào tạo miễn phí do Hội sáng chế Việt Nam tổ chức và được tham gia vào cộng đồng các nhà sáng chế và khởi nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân được vinh danh cũng sẽ được Ban Tổ chức tổ chức quảng bá, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 Các mốc thời gian lưu ý:

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/11/2021

Xem xét, đánh giá hồ sơ: 13/11/2021 - 30/11/2021

Công bố và vinh danh cùng sự kiện tổng của TECHFEST: Tháng 12/2021.

Cách thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ tham dự phải nộp 01 bản giấy đến địa chỉ: Hội sáng chế Việt Nam; số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; và bản điện tử dưới định dạng PDF gửi vào địa chỉ thư điện tử: ngoisaosangcheipstar@gmail.com.  

Đường link tải mẫu hồ sơ tại: https://bom.to/4kDpbf 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hà Diệu Linh 091.772.6569.

Ban Tổ Chức

Bình luận