Đánh giá/ Review

Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021”

Ngày đăng: 21 Tháng Mười, 2021

Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” sẽ kết thúc thời gian nộp hồ sơ vào ngày 12/11/2021 và công bố giải thưởng vào tháng 12/2021.

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST VIETNAM 2021, Hội sáng chế Việt Nam kết hợp với Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo tổ chức cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” nhằm tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Đối tượng tham gia: Mọi cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu hoặc được nhượng quyền sử dụng khai thác bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích hoặc khai thác áp dụng bằng sáng chế/giải pháp hữu ích đã hết hiệu lực bảo hộ tại Việt Nam đều có quyền đăng ký tham dự.

z2859259598602_5917c64570cee59bcc877274aa3a0437

Tổng số giải thưởng gồm: một (01) giải Nhất, một (01) giải Nhì, một (01) giải Ba, bảy (07) giải Khuyến khích và Giải pháp thương mại hóa sáng chế được khán giả yêu thích nhất.

Giải thưởng bao gồm: cúp, kỉ niệm chương, giấy khen Hội Sáng chế, tiền thưởng,gói tư vấn về sở hữu trí tuệ và gói học bổng tham gia các khóa đào tạo về Sở hữu trítuệ, ngoài ra sẽ được BTC tổ chức quảng bá, truyền thông trên các phương tiện thông tinđại chúng.

Hạn chót nộp hồ sơ 12/11/2021.

Hồ sơ tham dự phải nộp 1 bản giấy đến địa chỉ Hội sáng chế Việt Nam, số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và bản điện tử dưới định dạng PDF gửi vào địa chỉ thư điện tử: cuocthigiaiphaptmhsc@gmail.com

Đường link tải mẫu hồ sơ tại: https://bom.to/4kDpbf   

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hà Diệu Linh 091.772.6569.

Ban Tổ Chức

Bình luận