Ô tô - Xe máy

Những trường hợp ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ

Ngày đăng: 23 Tháng Chín, 2021

Trường hợp xe ô tô bị hủy hoại do tai nạn, thiên tai hoặc không thể tiếp tục lưu hành... sẽ không phải chịu phí sử dụng đường bộ.

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 70/2021/TT-BTC, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, kiểm định để lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, có giấy chứng nhận kiểm định), bao gồm: ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự (gọi chung là ô tô).

Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều này, ô tô được quy định tại Khoản 1 sẽ không chịu phí sử dụng đường bộ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

1. Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai.

2. Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

3. Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.

tptd2

4. Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải (gọi chung là doanh nghiệp) tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

5. Ô tô của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ (chỉ được cấp giấy chứng nhận kiểm định và không cấp tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải), chỉ sử dụng trong phạm vi Trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm, ngư nghiệp, công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng).

6. Ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên.

7. Ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Trong trường hợp ô tô đã nộp phí sử dụng đường bộ, chủ phương tiện sẽ được trả lại số phí đã nộp (áp dụng cho ô tô bị hủy hoại; bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe không tiếp tục lưu hành) hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau (áp dụng đối với ô tô vẫn tiếp tục được lưu hành) tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ.

Minh Đạo (T/H)

Bình luận