Luận về Tài chính - Ngân hàng

Tập đoàn Hoa Sen đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 124%

Ngày đăng: 28 Tháng Tám, 2021

Nhờ hoạt động xuất khẩu tôn mạ, trong tháng 7/2021, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đạt doanh thu 4.921 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020.

hoa sen

Theo báo cáo hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) được công bố ngày 25/08, chỉ trong tháng 7/2021, sản lương tiêu thụ của tập đoàn đạt 189.474 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu đạt 4.921 tỷ đồng, tăng trưởng 97% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế HSG đạt 302 tỷ đồng, tăng trưởng 124% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 46% so với tháng 06/2021.

Lũy kế 10 tháng niên độ 2020-2021, sản lượng Tập đoàn Hoa Sen đạt 1.883.629 tấn, tăng 50% so với cùng kỳ của niên độ 2019-2020 và đạt 105% kế hoạch. Doanh thu đạt 37.850 tỷ đồng, tăng 75% ; lợi nhuận sau thuế là 3.674 tỷ đồng, tăng 339% so với cùng kỳ và đã vượt 145% kế hoạch năm 2020-2021.

Đại diện Tập đoàn Hoa Sen cho biết, doanh thu và lợi nhuận tăng chủ yếu là do hoạt động xuất khẩu tôn mạ. Hoạt động này đóng vai trò chủ đạo giúp đơn vị gia tăng sản lượng sản phẩm bán ra so với các đơn vị cùng ngành.

Tháng 7/2021, sản lượng tôn mạ xuất khẩu lên tới 123.000 tấn, chiếm 41% tổng xuất khẩu của ngành và chiếm 67% cơ cấu sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn trong tháng 7. Các sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen được xuất khẩu ra 87 quốc gia, trong đó chủ yến là thị trường Mỹ và châu Âu. Tập đoàn Hoa Sen dự kiến sẽ tăng tỷ trọng của thị trường này từ 20 - 30% lên hơn 50%.

Từ giờ tới hết. năm 2021, Tập đoàn Hoa Sen dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 160.000 - 170.000 tấn/tháng với doanh thu dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng/tháng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen dự kiến phát hành 4,4 triệu cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 4.890 tỷ đồng lên 4.934 tỷ đồng. Theo đó số vốn huy động được là 44 tỷ đồng sẽ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian tới.

Lường Linh

Bình luận