Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cổ phiếu Đất Xanh, Yeah1,... bị cắt margin

Ngày đăng: 27 Tháng Tám, 2021

Cổ phiếu của hàng loạt doanh nghiệp như Đất Xanh, Yeah1, Hoàng Anh Gia Lai, Đức Long Gia Lai cùng hàng loạt doanh nghiệp bị cắt margin trên HoSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách các cổ phiếu không được phép giao dịch ký quỹ (cắt margin) tính đến ngày 24/8/2021.

Trong số các mã cổ phiếu bị cắt margin, đa số là các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo trong đó có: DXG của Đất Xanh, AGR của Chứng khoán Agribank, GTN của GTNFoods, HAG của HAGL, HNG của HAGL Agrico, HVN của VietnamAirrlines, TTF của Gỗ Trường Thành, YEG của Yeah1...

Ngoài ra, một số mã cổ phiếu bị cắt margin do báo cáo tài chính năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán như BVH của Tập đoàn Bảo Việt, BHN của Bia Hà Nội, VPS của CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam,...

Ngoài ra có 5 mã cổ phiếu bị cắt margin với lý do liên quan đến báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021. Cụ thể, 4 mã cổ phiếu gồm CHP của CTCP Thủy điện Miền Trung, PNC của CTCP Văn Hóa Phương Nam, SCD của CTCP Nước giải khát Chương Dương, TNI của CTCP Tập đoàn Thành Nam bị cắt margin với nguyên nhân lãi sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021 là con số âm.

Theo danh sách cập nhật ngày 25/8, hiện trên HoSE đang có tổng cộng 65 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

ma-co-phieu1
ma-co-phieu2
ma-co-phieu34

Nhật Linh

Bình luận