Luận về Tài chính - Ngân hàng

Đất Xanh phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% để tăng vốn điều lệ

Ngày đăng: 29 Tháng Tám, 2021

Ngày 10/9 là ngày đăng ký cuối cùng trong đợt phát hành 77.7 triệu cổ phiếu thưởng của Đất Xanh, sau khi phát hành vốn điều lệ sẽ tăng lên 5.978 tỷ đồng.

Theo đó, mỗi cổ đông của Tập đoàn Đất Xanh sẽ được chia theo tỷ lệ là 100:15, tương ứng cổ đông sở hữu 100 quyền được nhận 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Sau khi phát hành xong, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.200 tỷ đồng lên 5.978 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Đất Xanh còn dự kiến phát hành 207 triệu cổ phiếu, tương đương 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Phương án này đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hồi cuối tháng 6. Trong đó, có 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng và phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp. Tổng hai đợt phát hành, Đất Xanh dự kiến thu về khoảng 4.070 tỷ đồng. 

Theo báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2021, Đất Xanh đạt doanh thu thuần là 3.563 tỷ đồng, tăng 7,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế là 479 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lỗ 468 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng tài sản của Đất Xanh cũng xấp xỉ 28.400 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm, 15.392 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 8% so với đầu năm.

dat xanh group

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Đất Xanh đạt 6.535 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 6,5 so với cùng kỳ năm ngoái, lãi sau thuế gần 1.190 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm ngoái lỗ hơn 374 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh dự kiến kế hoạch doanh thu là 9.000 tỷ đồng và 1.600 đến 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính tới hết tháng 6/2021, Đất Xanh đã hoàn thành 73% kế hoạch lợi nhuận của năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh cũng được HoSE đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 06/08 vì có kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 khá thuận lợi.

Lường Linh

Bình luận


Tập đoàn Hoa Sen đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 124%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Tập đoàn Hoa Sen đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 124%

28 Tháng Tám, 2021

Cổ phiếu Đất Xanh, Yeah1,... bị cắt margin
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cổ phiếu Đất Xanh, Yeah1,... bị cắt margin

27 Tháng Tám, 2021

Sàn giao dịch VNDC và Moonka trở thành đối tác chiến lược
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Sàn giao dịch VNDC và Moonka trở thành đối tác chiến lược

27 Tháng Tám, 2021

Ngân hàng SHB bán 100% vốn công ty tài chính cho đối tác Nhật Bản
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng SHB bán 100% vốn công ty tài chính cho đối tác Nhật Bản

25 Tháng Tám, 2021

Ngân hàng tiếp tục giảm mạnh lãi suất cho vay
Trao đổi về Bất động sản

Ngân hàng tiếp tục giảm mạnh lãi suất cho vay

25 Tháng Tám, 2021

Nhà đầu tư tiền điện tử ở vùng nông thôn Ấn Độ tăng cao
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Nhà đầu tư tiền điện tử ở vùng nông thôn Ấn Độ tăng cao

24 Tháng Tám, 2021

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021
Luận về Tài chính - Ngân hàng

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021

24 Tháng Tám, 2021