Việt Nam thêm 5.600 doanh nghiệp công nghệ số trong năm 2021

Trần Nhật Linh
Trong năm 2021, Việt Nam đã tăng thêm 5.600 doanh nghiệp công nghệ số so với 2020 lên 64.000 doanh nghiệp, phấn đấu năm 2025 sẽ đạt 100.000 doanh nghiệp.

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2021 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ số. Cụ thể, đến nay cả nước có 64.000 doanh nghiệp công nghệ số, tăng thêm 5.600 doanh nghiệp so với năm 2020 và có gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ ICT thương hiệu Việt Nam.

Ngoài ra, doanh thu ngành công nghiệp ICT năm 2021 đạt 136.153 triệu USD, tăng 11.475 triệu USD so với năm 2021( trên 124.678 triệu USD).

Dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng ngành công nghiệp ICT vẫn gặp phải không ít khó khăn. Theo đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đòi hỏi sự điều chỉnh trong khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ số hoạt động và sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, trên 90% doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên tiềm lực đầu tư cho nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp, nền tảng công nghệ số mới còn hạn chế.

doanh nghiep ict

Ngoài ra, nhân lực ngành công nghệ thông tin vừa yếu và thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu trong giai đoạn mới.

Được biết, ngay trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ số.

Định hướng đến năm 2025, ngành công nghiệp ICT sẽ đạt được mục tiêu dịch chuyển từ gia công, lắp ráp sang sản xuất trong nước, làm chủ công nghệ, sáng tạo công nghệ, phấn đấu đạt tỷ trọng trên 45%.

Cùng với đó số lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ đạt 100.000 doanh nghiệp vào năm 2025. Phấn đấu cả nước có ít nhất 10 địa phương đạt doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin trên 1 tỷ USD. Đồng thời, đưa tốc độ tăng trưởng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin bằng từ 2 đến 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP.

Nhật Linh (t/h)

Nhật Linh