Từ khóa: "vắc xin"

Bộ Tài chính khẳng định đủ nguồn lực để mua vắc xin tiêm cho toàn dân
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Bộ Tài chính khẳng định đủ nguồn lực để mua vắc xin tiêm cho toàn dân

Hoàng Dũng • 08 Tháng Sáu, 2021