Chi phí xét nghiệm Covid-19 được tính như thế nào?

Quang Thái
Bộ Y tế có Công văn số 5378/BYT-KHTC gửi đến các đơn vị trên cả nước về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19.

Công văn được gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành để các đơn vị Covid-19 nắm rõ và thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn mức giá thanh toán đối với xét nghiệm Covid-19 như sau:

Mức giá xét nghiệm nhanh

Trước ngày 1/7/2021, đối với đối tượng có BHYT thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm theo mức giá 238.000 đồng/lần. Đối tượng không thanh toán BHYT thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 238.000 đồng/lần.

Từ ngày 1/7/2021, các địa phương, cơ sở thực hiện thực thanh thực chi. Cụ thể, các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm Covid-19 (vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công), cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng, chống dịch.

xét1

Chi phí xét nghiệm Covid-19 thực hiện thực thanh thực chi, chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Xét nghiệm Covid-19 trên máy miễn dịch

Trường hợp phải thực hiện quy trình lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm tương tự như đối với trường hợp lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm đối với xét nghiệm Realtime PCR, thì tạm thời thu và thanh toán chi phí dịch vụ "lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm" theo mức giá 100.000 đồng/mẫu.

Chi phí xét nghiệm Covid-19 tạm thời thực hiện thực thanh thực chi. Cụ thể, chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm thực tế sử dụng và giá mua test theo kết quả đấu thầu, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu.

Các chi phí về vật tư, hóa chất, điện, nước, nhân công liên quan đến quá trình thực hiện xét nghiệm Covid-19 thì cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng, chống dịch.

Xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng

Các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28-5-2021 của Bộ Y tế. Trong đó, mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) là 734.000 đồng/ mẫu xét nghiệm.

Quang Thái

Quang Thái