Luận về Tài chính - Ngân hàng

Bộ Tài chính khởi động chương trình đào tạo cho các đơn vị đánh giá trái phiếu xanh

Ngày đăng: 02 Tháng Tám, 2021

Chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ dự án "Chuẩn bị sẵn sàng cho Trái phiếu Xanh" của Việt Nam, do Bộ Tài chính phối hợp triển khai với GGGI.

Bộ Tài chính vừa khởi động chuỗi chương trình đào tạo dành riêng cho thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) về phát triển tài chính xanh. Sự kiện đào tạo đầu tiên nhấn mạnh vai trò của các chuyên gia đánh giá độc lập trong Quy trình phát hành Trái phiếu Xanh.

Khóa đào tạo "Tìm hiểu sâu về đánh giá trái phiếu xanh" được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của hơn 30 đại diện đến từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn, các công ty kiểm toán, và các đơn vị thẩm định chuyên ngành như FiinGroup, GreenID, E&Y, KPMG, PwC, Grant Thornton và Sài Gòn Phát Thịnh.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Tài chính Ngân hàng và các tổ chức tài chính, Bộ Tài chính hoan nghênh tất cả các đơn vị tham gia chương trình đào tạo chuyên biệt đầu tiên dành cho các chuyên gia đánh giá độc lập về trái phiếu xanh tại Việt Nam.

trai-phieu-xanh

Phó Vụ trưởng nhấn mạnh: "Một trong những mục tiêu chính của Bộ trong quá trình thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam là việc nâng cao năng lực của các bên thứ ba thực hiện dịch vụ đánh giá trái phiếu xanh".

Ông Dương cũng khẳng định lại cam kết của Bộ Tài chính trong việc phát triển lĩnh vực tài chính xanh, bao gồm thị trường trái phiếu xanh, nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh của Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược này, trọng tâm của Bộ là "tạo khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh, và khuyến khích phát hành trái phiếu xanh".

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Chương trình sẵn sàng cho trái phiếu xanh do Bộ Tài chính và GGGI thực hiện giúp "tạo nền tảng cho sự phát triển của thị trường tài chính xanh; đồng thời, khuyến khích quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững của nền kinh tế".

Bà Hạnh Lê - Trưởng đại diện Quốc gia của GGGI tại Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của các bên đánh giá độc lập trong việc xác nhận tính xanh của các dự án, từ đó sẽ nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư. Bà khẳng định sự cần thiết của các chương trình đào tạo chuyên sâu trong việc thúc đẩy và nâng cao năng lực hoạt động cho các đơn vị cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập trên thị trường trái phiếu xanh Việt Nam.

Nhật Linh

Bình luận