Luận về Tài chính - Ngân hàng

Bộ Tài chính ban hành thông tư giảm 50% phí dịch vụ thú y

Ngày đăng: 06 Tháng Tám, 2021

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định giảm 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí của dịch vụ thú y, bắt đầu từ ngày 6/8.

dich-vu-thu-y

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2021/TT-BTC ngày 6/8/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo thông tư của Bộ Tài Chính, giảm 50% các khoản phí, lệ phí gồm: Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; Phí kiểm dịch gia cầm.

Mức phí, lệ phí nêu trên được thực hiện từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Trước đó, để tiếp tục gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng do dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành hàng loạt chính sách giảm các loại phí, lệ phí khác, nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Bình luận