Ô tô - Xe máy

Các quy định về cung cấp dữ liệu camera lắp trên ô tô

Ngày đăng: 03 Tháng Chín, 2021

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT đã nêu rõ các quy định về cung cấp dữ liệu camera lắp trên ô tô mà chủ phương tiện cần nắm rõ.

Dữ liệu camera lắp trên ô tô phải được truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong thời gian không quá 2 phút, kể từ thời điểm máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải nhận được dữ liệu. Trường hợp đường truyền bị gián đoạn thì cho phép gửi đồng thời cả dữ liệu cũ và dữ liệu hiện tại khi đường truyền hoạt động bình thường.

0635ef0d75ce9590ccdf
Dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe phải được truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh minh họa.

Dữ liệu camera cung cấp được chia thành 2 loại, bao gồm các dữ liệu định danh và dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe.

- Dữ liệu định danh bao gồm: Tên đơn vị kinh doanh vận tải; tên Sở Giao thông Vận tải (nơi cấp giấy phép kinh doanh vận tải); biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe); trọng tải xe (số chỗ hoặc khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông); loại hình kinh doanh; họ và tên người lái xe, số giấy phép người lái xe. Dữ liệu định danh này phải được gắn kết với dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe.

- Dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe phải được cập nhật liên tục theo trình tự thời gian và kèm theo các thông tin tối thiểu gồm: số giấy phép người lái xe, biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe), vị trí (tọa độ GPS) của xe và thời gian.

Cấu trúc thông tin kèm theo dữ liệu hình ảnh từ camera như sau:

- Số giấy phép người lái xe là số ghi trên giấy phép người lái xe của người đang điều khiển xe.

- Biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe): viết liền, không phân biệt chữ hoa, chữ thường, không có ký tự đặc biệt. Ví dụ: 30E00555.

- Vị trí (tọa độ) của xe: Decimal Degree, WGS84 (kinh độ, vĩ độ).

- Thời gian: Unix-time theo múi giờ Việt Nam.

Giao thức truyền dữ liệu camera do Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố.

Máy chủ của đơn vị truyền dữ liệu và máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải được đồng bộ với thời gian chuẩn quốc gia theo chuẩn NTP (Network Time Protocol).

Minh Đạo (t/h)

Bình luận