Luận về Tài chính - Ngân hàng

Nam Long phát hành cổ phiếu để thưởng và trả cổ tức

Ngày đăng: 26 Tháng Chín, 2021

Nam Long phát hành 37,69 triệu cổ phiếu NLG, trong đó có 1,29 triệu cổ phiếu với giá 0 đồng theo chính sách thưởng cho lãnh đạo cấp cao.

Theo kế hoạch, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) sẽ phát hành 37,69 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông và thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cao cấp (ESG).

Trong đó, số lượng dự kiến để tăng vốn điều lệ là hơn 23,9 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền là hơn 239 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Nam Long cũng sẽ tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 cho cổ đông sở hữu với tỷ lệ tỷ lệ 3,62%. Tổng số cổ phiếu phát hành đợt này là gần 12,5 triệu cổ phiếu, tương ứng là gần 125 tỷ đồng.

Đồng thời, Nam Long sẽ phát hành 1,29 triệu cổ phiếu với giá 0 đồng theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cấp cao (ESG). Cổ phiếu ESG không được hưởng cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và hưởng cổ tức cổ phiếu 2020.

nlg 1

Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Tổng số cổ phiếu NLG sau đợt phát hành này của Nam Long là 37,69 triệu cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ của Nam Long lên 3.830 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu nă 2021, CTCP Đầu tư Nam Long ghi nhận doanh thu thuần là 637 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 414 tỷ đồng. Tuy nhiên đơn vị lại có lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 114 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long đóng cửa tại mức giá 42,25 nghìn đồng/cổ phiếu, tăng 45% so với đầu năm 2021.

Lường Linh

Bình luận


Tập đoàn Hoa Sen hoàn tất việc phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Tập đoàn Hoa Sen hoàn tất việc phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP

20 Tháng Chín, 2021

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%

20 Tháng Chín, 2021

Đất Xanh phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% để tăng vốn điều lệ
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Đất Xanh phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% để tăng vốn điều lệ

29 Tháng Tám, 2021

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 80%

20 Tháng Chín, 2021

Cảng Cát Lái chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 22%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

Cảng Cát Lái chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 22%

12 Tháng Chín, 2021

DRI trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%
Luận về Tài chính - Ngân hàng

DRI trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%

07 Tháng Chín, 2021

VPBank đề xuất phương án chia cổ tức 80% để tăng vốn điều lệ
Luận về Tài chính - Ngân hàng

VPBank đề xuất phương án chia cổ tức 80% để tăng vốn điều lệ

20 Tháng Bảy, 2021