16 ngân hàng "hy sinh" hơn 21.000 tỷ đồng tiền lãi

Trần Nhật Linh
Tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ ngày 15/7/2021 đến ngày 31/12/2021 của 16 ngân hàng là 21.244 tỷ đồng, đạt 105,13% so với cam kết.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin về tình hình thực hiện giảm lãi suất cho vay theo cam kết của 16 ngân hàng thương mại. Cụ thể kết quả của từng ngân hàng như sau:

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 5.512 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,4 triệu tỷ đồng cho trên 3,5 triệu khách hàng.

2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 4.635 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,35 triệu tỷ đồng cho 269.664 khách hàng.

3. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 4.128 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,46 triệu tỷ đồng cho 452.746 khách hàng.

4. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 2.259 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 2,3 triệu tỷ đồng cho 967.697 khách hàng.

5. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 859 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 302.282 tỷ đồng cho 127.931 khách hàng.

lai suat ngan hang
Kết quả giảm lãi suất cho vay của 16 ngân hàng thương mại từ ngày 15/7 - 31/12/2021. (Đv: Tỷ đồng)

6. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 640 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 136.484 tỷ đồng cho 104.464 khách hàng.

7. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 605 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 214.312 tỷ đồng cho 274.518 khách hàng.

8. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 539 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 96.445 tỷ đồng cho 2.396 khách hàng.

9. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 389 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 144.697 tỷ đồng cho 41.670 khách hàng.

10. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 453 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 117.102 tỷ đồng cho 67.457 khách hàng.

11. Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 302 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 53.350 tỷ đồng cho 18.835 khách hàng.

12. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 287 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 79.237 tỷ đồng cho 58.552 khách hàng.

13. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 246 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 49.121 tỷ đồng cho 32.697 khách hàng.

14. Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 185 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 55.080 tỷ đồng cho 4.233 khách hàng.

15. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 158 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 50.289 tỷ đồng cho 12.236 khách hàng.

16. Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB): Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 47 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 11.134 tỷ đồng cho 8.966 khách hàng.

Nhật Linh

Nhật Linh