Từ khóa: "Vietnam Airlines thua lỗ"

SCIC đã hoàn thành giải ngân 'cứu' Vietnam Airlines
Luận về Tài chính - Ngân hàng

SCIC đã hoàn thành giải ngân "cứu" Vietnam Airlines

Nhật Linh • 10 Tháng Một, 2022